Hasar ve Yardım Ödemeleri

HASAR ÖDEMESİ HAKKINDA TOPLANTI TUTANAĞI

09/12/2011 ile 14/12/2011 tarihlerinde Genel Yönetim Kurulu ile Şube Başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantılarda hasar, tazminat, para cezası ve benzeri ödemeler için istenmesi gerekli olan belgeler hususunda alınan ortak karar metni, buna göre ;
1) Hasar ödemesi için gerekli olan maaş bordrosu ve rucu makbuzunun aslı ile birlikte hasarın tamamını gösteren belge haftada bir tahkikat şefliğinden alınarak gönderilecektir.
2) Hasar ödemelerinin İkinci ve devamı ödemelerinde maaş bordrosu ve rucu makbuzunun aslının gönderilmesi yeterli olacaktır.
3) Hasarın tamamı tek seferde ödenecek olan geçmişe yönelik hasar ödemesi için hasarın tamamını gösteren belge, tahkikat şefliğinden tedarik edilemediği takdirde rucu makbuzunu tahkikat şefliğinden bir yetkilinin onaylaması yeterli olacaktır.
4) Tazminat ödemesi için; mahkeme kararı, ödemenin tamamını gösteren makam onayı belgesi ile maaş bordrosu ve rucu makbuzunun aslı gönderilecektir.
5) Tazminat ödemesinin ikinci ve devamı ödemelerinde maaş bordrosu ve rucu makbuzunun aslının gönderilmesi yeterli olacaktır.
6) Ceza mahkemeleri tarafından verilen para cezası ödemesi için; mahkeme kararı, ödeme emri ve ödeme makbuzun aslı gönderilecektir.
7) Ceza mahkemeleri tarafından verilen para cezası ödemesinin ikinci ve devamı ödemelerinde ödeme makbuzunun aslının gönderilmesi yeterli olacaktır. Ancak ceza ödemeleri işyeri TİS kapsamına alındığı takdirde ödeme makbuzu ile birlikte maaş bordrosu ve rucu makbuzunun aslı gönderilecektir.
8) Trafik para cezası ödemesi için; kaza raporu, trafik polisi tarafından yazılan ceza makbuzunun fotokopisi, ödeme makbuzu veya banka dekontunun aslı gönderilecektir.
9) Savcı cezaları için; mahkeme kararı, ödeme emri ile ödeme makbuzunun aslı gönderilecektir.
10) Kefalet ödemesi için; mahkeme kararı ile ödeme makbuzun aslı veya aslı gibidir onaylı makbuz fotokopisi gönderilecektir.
11) Alkol ve Adli Tıp ödemeleri için; kaza raporu veya karakol ifade tutanağı, ödeme makbuzu veya kasa fişinin aslı gönderilecektir.
12) Noter vekalet ödemesi için; vekalet fotokopisi ve noter ödeme makbuzun aslı gönderilecektir.
13) Maaş bordrolarının aslı kaybolmuş ise işyeri bilgi işlem çıktısı evrakının altına üyenin kendisi adını soyadını kendi el yazısı ile yazarak imzalaması zorunludur.
14) 31/12/2011 tarihinden önce geriye dönük hasar, tazminat ve para cezası ödemesi alan ve ödemeleri devam eden üyelerimiz için bir defaya mahsus hasarın tamamını gösteren belge tahkikat şefliğinden alınarak gönderilecektir.
15) Hasar ve benzeri tüm ödemeler için kullanılmak üzere şube kasası emanet hesabında bulunan paranın tamamı, Ocak ayının ilk haftasında 2011 yılına ait defter kapama işleminden sonra Genel Merkez kasasına girdi yapılmak üzere iade edilecektir.
Yukarıda belirtilen hususların çalışma yönetmeliğinin 8. maddesi kapsamında eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gereğini rica ederiz.