Bütçe 2022

2022 Yılı Gelir Gider Bilançosu

2022 yılı Gelir-Gider Bilançosu Genel Yönetim Kurulumuzun 09/01/2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

   

İBÇD DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ

 

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLEN 2022 YILI KESİN HESAP BİLANÇOLARI

GENEL MERKEZ