Üye Grafiği

 

Garajlar bazında üyelerimizin dağılımı. Tablolarda da görüldüğü gibi çalışanların büyük bir bölümü derneğimizin üyesi olup, dernek bünyesinde bulunmanın rahatlığını ve güvenini yaşamaktadır.